Fjernvarme:

Græsted Park er forsynet med fjernvarme fra Græsted Fjernvarme med tilslutningspligt.
Græsted Fjernvarme kan kontaktes via deres hjemmeside
www.graested-fjernvarme.dk
Her indtastes måleraflæsning.

Græsted Fjernvarme
Meterbuen 8-10
Postboks 133
3230 Græsted
Tlf.: 48 39 45 80

Beskæring & Gravetilladelse

Hvis du skal grave på grundejerforeningens fællesarealer, herunder veje, stier og fortove, skal der ansøges om gravetilladelse.
Det samme gælder fældning af træer og rydning af buske, der står på grundejerforeningens fællesarealer.
Dette sker via bestyrelsen@graestedpark.dk

Tv-signal:

Antenneforeningen er nedlagt, og der henvises til tv-udbydere eller via internet.

Vand:

Vandforsyningen varetages af Græsted Vandværk.
Vær opmærksom på, at hovedstophanen altid skal være tilgængelig og i niveau med omgivende terræn.
www.graested-vandvaerk.dk Græsted Vandværks hjemmeside kan du kontakte Vandværket, hvis der opstår problemer.
Her kan tillige indtastes måleraflæsning.

Græsted Vandværk A.M.B.A
Mårumvej 12 D
3230 Græsted
Tlf.: 48 39 27 95

Kloak og spildevand:

Gribvand Spildevand står for driften af kommunens kloakker og renseanlæg. Spørgsmål eller problemer vedrørende kloakken bedes rettet til Gribvand Spildevand www.gribvand.dk

Kloakproblemer Telefon: 48 40 41 00 og tryk 4 eller udenfor deres normale arbejdstid tryk 1

El:

Dong Energy forsyner foreningens område med el.
Gribskov Kommune har ansvaret for vejbelysningen på vores veje. Vedligeholdelsen varetages for tiden af Bravida. Hvis en borger oplever fejl på gadebelysningen, kan fejlen anmeldes til kommunen på www.gribskov.dk/tipkommunen, eller via "mobilappen" 

Renovation:

Græsted Park har to affaldsstationer, hvor affaldet sorteres i henholdsvis bioaffald, restaffald, plastik, metal, flasker og batterier.
De to stationer ligger i hver sin ende af bebyggelsen. Den ene er placeret ved indkørslen til Græsted Park, og den anden ud for indkørslen til Græsted park 2-24.
Gribskov kommune forestår regelmæssig tømning af affaldscontainerne.

danske-vandvaerker-logo

 

gribvand

 

varme