Hjælp til Ejendomsmsmægler

Er der privat vej: JA
Afvikles der gæld igennem grundejerforeningen: NEJ
Er der medlemspligt til Grundejerforeningen: JA
Er der medlemspligt til Antenneforening: Nedlagt i 2014
Er der i grundejerforeningen påtænkt udgiftkrævende projekter: NEJ
Hvornår og hvor meget betales der i årligt kontingent 31/1 og 31/7
fra 31/7-2017  2.000 kr. halvårligt.
Information vedr. restancer til grundejerforeningen kan indhentes på E-mail: Bestyrelsen@graestedpark.dk
Såfremt der ønskes udskrifter af vedtægter, referater eller regnskaber
er der et administrations gebyr på kr. 250,00

Yderligere information kan findes på følgende link: